TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

17/02/2017
15/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số, ký hiệu văn bản: 15/2017/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/02/2017
Hiệu lực thi hành: 17/02/2017
Trích yếu: Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đính kèm 15-2017-ND-CP.pdf

Ý kiến góp ý: