TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

21/06/2021
60/2021/NĐ-CP
Tên văn bản:

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Số, ký hiệu văn bản:

60/2021/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 21/06/2021
Hiệu lực thi hành: 15/08/2021
Trích yếu:

Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản đính kèm

60/2021/NĐ-CP

Ý kiến góp ý: