TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

17/10/2014
95/2014/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Số, ký hiệu văn bản: 95/2014/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực thi hành: 01/12/2014
Trích yếu:

Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

Văn bản đính kèm ND 95-2014.pdf

Ý kiến góp ý: