TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

16/07/2018
100/2018/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
Số, ký hiệu văn bản: 100/2018/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 16/07/2018
Hiệu lực thi hành: 15/09/2018
Trích yếu:  
Văn bản đính kèm 100_2018-NĐ-CP.pdf

Ý kiến góp ý: