TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

27/02/2024
24/2024/NĐ-CP
Tên văn bản:

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Số, ký hiệu văn bản:

24/2024/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng

Trần Hồng Hà

Ngày ban hành:

27-02-2024

Hiệu lực thi hành:

27-02-2024

Trích yếu:

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Văn bản đính kèm

24/2024/NĐ-CP

Ý kiến góp ý: