TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

14/06/2016
54/2016/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số, ký hiệu văn bản: 54/2016/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 14/06/2016
Hiệu lực thi hành: 01/08/2016
Trích yếu:

Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Văn bản đính kèm 54_2016_ND-CP.pdf

Ý kiến góp ý: