TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

01/07/2016
85/2016/NĐ-CP
Tên văn bản:

Nghị định của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Số, ký hiệu văn bản:

85/2016/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực thi hành: 01/07/2016
Trích yếu:

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Văn bản đính kèm

85/2016/NĐ-CP

Ý kiến góp ý: