TextBody

, 01/12/2023

Huy chương 2

Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

22/04/2015
37/2015/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Số, ký hiệu văn bản: 37/2015/NĐ-CP
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/04/2015
Hiệu lực thi hành: 15/06/2015
Trích yếu: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Văn bản đính kèm 372015ND-CP

Ý kiến góp ý: