TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu áp dụng thuật toán PSO tối ưu vận hành hệ thống đa hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà

10/11/2023

Hệ thống đa hồ chứa thủy điện trên cùng một lưu vực sông có mối quan hệ thủy văn, thủy lợi và thủy lực. Vận hành bất kỳ một hồ chứa nào đều ảnh hưởng đến các hồ chứa khác do đó để vận hành tối ưu cần phải xét đến sự làm việc đồng thời của các hồ chứa. Bài toán vận hành hệ thống đa hồ chứa là bài toán rất phức tạp vì liên quan đến nhiều ẩn số và có mối quan hệ phi tuyến. Các phương pháp thuần túy toán học không giải quyết được vì số lượng quá lớn về tổ hợp tính toán và chiếm tài nguyên máy tính. Thuật toán PSO là thuật toán tìm kiếm thông minh có thể tìm được tối ưu tổng thể của bài toán hệ thống đa hồ chứa. Bài báo đưa ra cách áp dụng thuật toán PSO để tính toán hệ thống 4 hồ chứa điều tiết năm trên lưu vực sông Đà bao gồm Lai Châu, Bản Chát, Sơn La và Hòa Bình.

1. GIỚI THIỆU

2. THUẬT TOÁN PSO

3. BÀI TOÁN ÁP DỤNG

4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bellman,R., 1957, Dynamic Programming, Princeton, New Jersey : Princeton University Press.

[2] Larson, R. E, 1968, State increment dynamic programming, American Elsevier, New York.

[3] Heidari, M., Chow, V. T., Kokotovic, P. V., and Meredith, D. D. (1971), Discretedifferential dynamic programming approach to water resources systems optimization, Water Resour. Res., 7(2), 273-283.

[4] S. Titus and A. E. Jeyakumar, "Hydrothermal scheduling using an improved particle swarm optimization technique considering prohibited operating zone," International Journal of Soft Computing, vol. 2, pp. 313-319, 2007.

[5] V. Hinojosa and C. Leyton, "Short-term hydrothermal generation scheduling solved with a mixed-binary evolutionary particle swarm optimizer," Electric Power Systems Research, vol. 92, pp. 162-170, 2012.

[6] V. K. Jadoun, N. Gupta, K. Niazi, A. Swarnkar, and R. Bansal, "Short-term non-convex economic hydrothermal scheduling using dynamically controlled particle swarm optimization," in Third Southern African Solar Energy Conference, Kruger National Park, South Africa, 2015.

[7] V D. Nagesh Kumar and M. Janga Reddy, " Multipurpose reservoir operation using Particle Swarm optimization," Journal of Water Resources Planning and Management, 2007.

[8] J. Zhang, Z. Wu, C. Cheng and S. Zhang, " Improved particle swarm optimization algorithm for multi-reservoir system operation," Water Science and Engineering, 2011.

[9] Kennedy, J., and Eberhart, R., "Particle swarm optimization," Proceedings of IEEE Conference on Neural Networks, 1995.

[10] Quyết định 740/QĐ-TTg của thủ tướng, “Về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng” ngày 17 tháng 6 năm 2019.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu áp dụng thuật toán PSO tối ưu vận hành hệ thống đa hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Đà

Hồ Sỹ Mão
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: