TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu đánh giá chất lượng tro bay, xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam

07/12/2021

Bài viết đề cập đến các nghiên cứu đánh giá chất lượng tro bay và xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam. Tro bay và xỉ lò cao là hai loại vật liệu sử dụng để chế tạo bê tông chất kết dính kiềm hoạt hóa không sử dụng chất kết dính xi măng. Tiềm năng sử dụng tro bay và xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam làm chất kết dính kiềm hoạt hóa cho bê tông geopolyme là rất lớn. Nó góp phần giảm thiểu được ô nhiễm môi trường do các phế thải này gây ra, mặt khác cũng đem lại nhiều hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật bởi vì bê tông geopolymer có nhiều tính năng vượt trội so với bê tông thông thường, đó là khả năng chịu được môi trường ăn mòn như nước lợ, nước biển, nên rất phù hợp với các công trình ven biển và hải đảo.

1. MỞ ĐẦU*

2. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRO BAY TẠI CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TẠI VIỆT NAM

2.1. Quy mô, công suất, công nghệ xử lý và tình hình xả thải của các nhà máy nhiệt điện

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với tro bay

2.3. Các ứng dụng của tro bay trong chất kết dính kiềm hoạt hóa (CKDKHH)

2.4. Phân tích, đánh giá chất lượng tro bay nhiệt điện

3. KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XỈ LÒ CAO,TẠI CÁC NHÀ MÁY LUYỆN GANG THÉP TẠI VIỆT NAM

3.1. Quá trình hình thành xỉ lò cao trong công nghiệp sản xuất gang thép

3.2. Ứng dụng XLC trong làm chất kết dính kiềm hoạt hóa thay thế xi măng

3.3. Phân tích, đánh giá chất lượng xỉ lò cao nhà máy sản xuất gang thép

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Tro bay

4.2. Xỉ lò cao

4.3. Kiến nghị

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030.

[2] http://tapchimoitruong.vn/Giải-bài-toán-tro-xỉ-tại-các-nhà-máy-nhiệt-điện-than, 21-10-2019

[3] http://www.pecc1.com.vn/d4/news/Su-dung-tro-xi-lam-vat-lieu-san-lap-mat-bang-8-1047.aspx

[4] TCVN 10302:2014. Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

[5] Vietnam Journal of Science Vol3-2016

[6] Báo cáo Hội thảo thực trạng công tác chế biến và sử dụng xỉ gang thép ở Việt Nam ngày 5/10/2018

[7] Li Chao, Sun Henghu, and Li Longtu, “ A Review: The comparision between alkaliactivate slag (Si+Ca) and Metakao in (Si+Al) cements “col. 40, no.1341-1349, 2010

[8] Môi trường nhiệt điện than: Hiện trạng và giải pháp (Kỳ 1), Báo Năng Lượng Việt Nam, 17/5/2019.

[9] ASTM C618 Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

[10] J. Davidovits, "30 years of successes and failures in geopolymer application," in Geopolymer 2002 Conference, Melbourne, Australia, Australia, October 28-29, 2002.)

[11] J. Davidovits, "Geopolymer: Inorganic polymeric new materials," Journal of Thermal Analysis, vol. 37, pp. 1633-1656, 1991.

[12] Mackenzie K.J.D., and Thaumaturgo C. Barbosa V.F.F., "Synthesis and Characterisation of Materials Based on Inorganic Polymers of Alumina and Silica Sodium Polysialate Polymers," International Journal of Inoganic Materials, vol. 2, no. 4, pp. 309-317, 2000

[13] Dimitra Zaharaki Kostas Komnitsas, "Geopolymerisation: A review and prospects for the minerals industry," Minerals Engineering, vol. 20, pp. 1261–1277, 2007.

[14] Tống Tôn Kiên, "Bê tông geopolymer - những thành tựu, tính chất và ứng dụng," in Hội nghị khoa học kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện KHCN Xây dựng, Hà Nội, 2013

[15] Nguyễn Văn Hoan, "Nghiên cứu sản xuất vật liệu không nung từ phế thải tro bay và xỉ lò cao trên cơ sở chất kết dính geopolymer,"

[16] vinit.com.vn, “Bê tông geopolymer”

[17] TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học

[18] 14TCN 108:1999 về Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - Phương pháp thử

[19] Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/05/2017 Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” của Bộ Xây dựng.

[20] TCVN 4315:2007, Xỉ lò cao để sản xuất xi măng

[21] TCVN 11586:2016, “Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa”.

[22] Shabarish Patil, “Granulated Blast-Furnace Slag (GGBS) based Geopolymer concrete - Review Concrete – Review”, ResearchGate, 8-2018.

[23] Grutzeck M.W., and Blanco M.T. Palomo A., "Alkali-activated fly ashes: A cement for the future," Cement and Concrete Research, vol. 29, pp. 1323-1329, 1999.

[24] Scrivener K.L., and Platt P.L. Wang S.D., "Factors affecting the strength of Alkali Activated Slag," Cement and Concrete Research, vol. 24, no. 6, pp. 1033-1043, 1994).

[25] A. A. Adam, "Strength of mortar containing activated slag and fly ash: Design materials and construction," Adelaide, Australia, 2007.

[26] Della Roy, Pavel Krivenko Caijun Shi, Alkali-Activated Cements and Concretes. New York, USA: Taylor & Francis, 2005)

[27] TCVN 4030:2003, “ Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn”.

[28] ACI 233R-95, “Ground Granulated Blast-Furnace Slag as a Cementitious Constituent in Concrete”.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đánh giá chất lượng tro bay, xỉ lò cao của các nhà máy nhiệt điện và luyện kim ở Việt Nam

Nguyễn Thanh Bằng, Nguyễn Tiến Trung
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Đinh Hoàng Quân
Trường Đại học Thủy lợi

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: