TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đề xuất kết cấu mặt cắt giao thông đường bộ hợp lý trên đê sông đoạn qua khu vực đô thị

29/03/2023

Trong khoảng mười năm trở lại đây, dưới tác động đòn bẩy của sự phát triển kinh tế xã hội đã làm cho lưu lượng giao thông tăng đột biến. Đặc biệt là đối với các đô thị lớn, các tuyến đê sông trở thành các cửa ngõ giao thông ra vào. Do chức năng của đê sông chủ yếu là ngăn lũ, nên khi phải kết hợp thêm chức năng giao thông đã làm cho kết cấu đường bộ trên đê hư hỏng rất nhiều, thêm vào đó các tiêu chuẩn thiết kế, thi công liên quan của hai lĩnh vực thủy lợi và giao thông hiện nay chưa đề cập trực tiếp đến vấn đề này hoặc có đề cập đến nhưng không tương thích với nhau, nên đã ảnh hưởng không ít đến chất lượng mặt đường trên đê trong quá trình khai thác công trình. Nhằm khắc phục những vấn đề nêu trên, bài báo này đề cập đến việc đề xuất các tiêu chí phục vụ cho công tác thiết kế và qua đó đề xuất một số dạng mặt cắt ngang đường bộ điển hình trên đê, phù hợp với yêu cầu giao thông đường bộ, nơi có đoạn đê sông qua khu vực đô thị.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT CHÍNH KHI KẾT HỢP ĐÊ SÔNG VỚI GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

2.1. Yêu cầu chung

2.2. Nguyên tắc lựa chọn và đề xuất tiêu chí kỹ thuật

3. ĐỀ XUẤT MẶT CẮT ĐIỂN HÌNH KHI KẾT HỢP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VỚI ĐÊ SÔNG ĐOẠN QUA KHU VỰC ĐÔ THỊ

3.1 Đề xuất mặt cắt điển hình đối với đô thị cấp đặc biệt và cấp I

3.2. Đề xuất mặt cắt điển hình đối với các đô thị cấp II đến cấp V

3.3. Một số giải pháp xử lý nền và thân đê không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi kết hợp đê làm đường giao thông

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phùng Vĩnh An, Nguyễn Đình Hải, Trần Văn Nguyên và nnk (2021), Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu hiện tượng nứt đê và giải pháp nâng cấp, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn cho đê khi kết hợp đường giao thông.

[2] Phùng Vĩnh An (2019), Nghiên cứu đề xuất tiêu chí đảm bảo an toàn chống lũ, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông cho đê sông kết hợp làm đường giao thông, Tuyển tập KHCN Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 2014-2019.

[3] TCVN 9902:2016, Công trình Thủy lợi – Yêu cầu thiết kế đê sông.

[4] TCVN 4054:2005, Đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế.

[5] TCVN 10380:2014, Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế.

[6] TCDXVN 104:2007, Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

[7] 22TCN 211:2006 Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

[8] 22 TCN 262:2000, Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đề xuất kết cấu mặt cắt giao thông đường bộ hợp lý trên đê sông đoạn qua khu vực đô thị

Phùng Vĩnh An, Nguyễn Đình Hải
Viện Thủy công
Trần Văn Nguyên
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Hòa Bình

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: