TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu ứng dụng cửa van tự động điều tiết nước cho đập dâng Trà Bồng - Quảng Ngãi

06/01/2023

Cửa van cánh cửa tự động thủy lực đóng mở hoàn toàn tự động trên nguyên lý cân bằng lực trước và sau cửa van. Với những công trình gạn triều tiêu úng, ngăn mặn xâm nhập vào trong nội đồng thì cửa van tự động là một giải pháp kỹ thuật ưu việt. Tuy nhiên đặc điểm của loại cửa van này là khi đặt chế độ tự động thì cửa van không thể điều tiết và khống chế được mực nước thượng lưu, nước sẽ tự động tiêu thoát cho đến khi cân bằng với mực nước hạ lưu.

Nghiên cứu kết cấu công trình kết hợp cửa van tự động để khai thác tính năng kỹ thuật của cửa tự động về khả năng tự động tiêu nước nhưng vẫn kiểm soát được mực nước thượng lưu cho các công trình điều tiết vùng triều giữ ngọt ở một mực nước nhất định là rất cần thiết và đem lại hiểu quả cao cho công tác quản lý vận hành. Đập ngăn mặn giữ ngọt Trà Bồng (Quảng Ngãi) được áp dụng giải pháp kết hợp giữa kết cấu tràn tự do với cửa van tự động nhằm ngăn triều, giữ ngọt và tự động tiêu thoát nước, giữ ổn định mực nước thượng lưu mà không cần vận hành cưỡng bức cửa van để tiêu thoát nước kịp thời khi triều xuống đem lại hiệu quả cao về kinh tế và khai thác vận hành công trình.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ỨNG DỤNG CỬA VAN TỰ ĐỘNG

2.1. Bố trí tổng thể công trình

2.2. Phân tích lựa chọn kết cấu cửa van

3. HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TIẾT, KIỂM SOÁT MỰC NƯỚC

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Thủy Công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, “Hồ sơ thiết kế Dự án các tuyến đê biển huyện Bình Sơn - Đập ngăn mặn Trà Bồng”, Hà Nội 2017-2019.

[2] Thái Quốc Hiền, “Nghiên cứu giải pháp, thiết kế và chế tạo thiết bị đóng mở cưỡng bức các cửa van tự động đảm bảo chủ động lấy nước trong điều kiện xâm nhập mặn cùng ĐBSCL”.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ứng dụng cửa van tự động điều tiết nước cho đập dâng Trà Bồng - Quảng Ngãi

Thái Quốc Hiền, Bùi Mạnh Duy
Viện Thủy công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: