TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Phương pháp xây dựng đường suy giảm dòng chảy mùa kiệt: Áp dụng cho lưu vực Thành Mỹ, Quảng Nam

20/03/2023

Trong thời gian mùa khô, lượng nước mặt sẽ từ từ mất đi khỏi lưu vực do dòng chảy, bốc hơi, thấm, và các hoạt động khác. Sự suy giảm của dòng chảy trong sông vào mùa kiệt được biết đến như là thuật ngữ “recession” trong thủy văn. Nghiên cứu này sẽ đưa ra một phương pháp đơn giản để xây dựng đường suy giảm mùa kiệt theo các tần suất nhằm hỗ trợ cho công tác dự báo dòng chảy kiệt. Các đường cong suy giảm này được thể hiện dưới dạng các phương trình nên rất thuận lợi cho người sử dụng. Lưu vực được chọn nghiên cứu là lưu vực Thành Mỹ trên sông Vu Gia thuộc miền Trung Việt Nam. Chuỗi số liệu được sử dụng là 35 năm. Kết quả kiểm chứng so với số liệu thực đo cho thấy đường cong suy giảm vừa xây dựng thể hiện độ tin cậy cao. Phương pháp xây dựng này hứa hẹn sẽ là công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý có cơ sở để ra các quyết định trong vận hành đặc biệt là ở Việt Nam, nơi dự báo dòng chảy mùa kiệt còn hạn chế và chủ yếu vẫn dựa trên các đường lưu lượng max, min.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Thu thập số liệu

2.2. Xử lý số liệu

3. KẾT QUẢ

3.1. Vẽ đường suy giảm hiệu chỉnh

3.2. Tính toán vẽ đường suy giảm theo tần suất

3.3. Kiểm định kết quả đường suy giảm

3.4. Xây dựng phương trình đường suy giảm

3.5. Đánh giá độ tin cậy phương trình đường suy giảm

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Arciniega-Esparza, Saúl, José Agustín Breña-Naranjo, Adrián Pedrozo-Acuña, and Christian Mario Appendini. 2017. “HYDRORECESSION: A Matlab Toolbox for Streamflow Recession Analysis.” Computers & Geosciences 98: 87–92.

[2] Biswal, Basudev, and D Nagesh Kumar. 2014. “What Mainly Controls Recession Flows in River Basins?” Advances in Water Resources 65: 25–33.

[3] Biswal, Basudev, and D Nagesh Kumar. 2014. “Study of Dynamic Behaviour of Recession Curves.” Hydrological Processes 28 (3): 784–92.

[4] Perzyna. 1993. “Parameter Estimation from Short Observations of Low Flows: In Derived Frequency Distributions for Low Flows; Inst. Geophys., University of Oslo.”

[5] Reddyvaraprasad, Chillara, Swagat Patnaik, and Basudev Biswal. 2020. “Recession Flow Prediction in Gauged and Ungauged Basins by Just Considering Past Discharge Information.” Hydrological Sciences Journal 65 (1): 21–32.

[6] Tague, Christina, and Gordon E Grant. 2004. “A Geological Framework for Interpreting the Low‐flow Regimes of Cascade Streams, Willamette River Basin, Oregon.” Water Resources Research 40 (4).

[7] Tallaksen, L M. 1995. “A Review of Baseflow Recession Analysis.” Journal of Hydrology 165 (1–4): 349–70.

[8] Tashie, Arik, Charles I Scaife, and Lawrence E Band. 2019. “Transpiration and Subsurface Controls of Streamflow Recession Characteristics.” Hydrological Processes 33 (19): 2561–75.

[9] Thomas, Brian F, Richard M Vogel, Charles N Kroll, and James S Famiglietti. 2013. “Estimation of the Base Flow Recession Constant under Human Interference.” Water Resources Research 49 (11): 7366–79.

[10] Wang, Dingbao, and Ximing Cai. 2010. “Recession Slope Curve Analysis under Human Interferences.” Advances in Water Resources 33 (9): 1053–61.

[11] Wang, Hao, Dayong Qin, Jiliang Sun, and Jianhua Wang. 2001. “Study on the General Model of Hydrological Frequency Analysis.” Science in China Series E: Technological Sciences 44 (1): 52–61.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phương pháp xây dựng đường suy giảm dòng chảy mùa kiệt: áp dụng cho lưu vực Thành Mỹ, Quảng Nam

Vũ Huy Công, Tô Thúy Nga, Lê Hùng
Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Hoàng Trung Anh
Học viên cao học

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: