TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

28/04/2017
40/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị
Số, ký hiệu văn bản:

40/2017/TT-BTC

Loại văn bản:

Thông tư

Cơ quan ban hành:

Bộ Tài chính

Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 28/04/2017
Hiệu lực thi hành: 01/07/2017
Trích yếu:

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Văn bản đính kèm

40/2017/TT-BTC

Ý kiến góp ý: