TextBody

, 07/12/2022

Huy chương 2

Quy hoạch cơ sở hạ tầng sản xuất và cảnh quan cánh đồng lúa phục vụ phát triển văn hóa gắn với du lịch Kim Liên huyện Nam Đàn

31/10/2022

Xã Kim Liên là xã có tiềm năng lớn phát triển du lịch nông nghiệp nằm trên tuyến thăm quan di tích lịch sử, văn hóa với các điểm du lịch nổi tiếng làng Sen (quê nội Bác Hồ), làng Hoàng Trù (quê ngoại Bác Hồ), núi Chung. Để phát triển sản xuất nông nghiệp đồng thời thúc đẩy các loại hình hoạt động du lịch trên cánh đồng lúa, cần thực hiện quy hoạch, bố trí cảnh quan đồng ruộng cánh đồng lúa đa năng đa mục tiêu, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi theo tiêu chí thửa ruộng nào cũng có đường giao thông tiếp cận, tiếp xúc kênh tưới, kênh tiêu. Đường nội đồng đa chức năng vừa phục vụ sản xuất vừa phục vụ hoạt động du lịch đồng thời khai thác các đặc trưng cảnh quan nông nghiệp để tao nên thương hiệu khu vực. Tuyến đường nội đồng phục vụ du lịch được lựa chọn là tuyến có kết nối khu dân cư – cơ sở sản xuất – cơ sở văn hóa du lịch phục vụ du lịch và canh tác. Thiết kế tuyến phục vụ hoạt động canh tác và đi xe đạp, xe điện, không phục vụ giao thông ô tô đi qua. Tổ chức cảnh quan hai bên đường để tạo tính thẩm mỹ và cung cấp tiện ích cho khách du lịch

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. TIỀM NĂNG DU LỊCH VÀ THỰC TRẠNG HẠ TẦNG, CẢNH QUAN ĐỒNG LÚA HUYỆN NAM ĐÀN

3. QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG, CẢNH QUAN ĐỒNG RUỘNG CÁNH ĐỒNG LÚA PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GẮN VỚI DU LỊCH HUYỆN NAM ĐÀN

3.1. Yêu cầu cơ bản đối với cơ sở hạ tầng, cảnh quan đồng ruông đa năng, đa mục tiêu đáp ứng yêu cầu của hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch-văn hóa

3.2. Kết quả quy hoạch cơ sở hạ tầng sản xuất và cảnh quan cánh đồng lúa phục vụ phát triển văn hóa gắn với du lịch huyện Nam Đàn

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đoàn Doãn Tu ấn, Trần Việt Dũng, Sổ tay xây dựng Cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, NXB Khoa học kỹ thuật, 2017

[2] Lê Quỳnh Chi, “Nghiên cứu xây dựng mô hình Làng nghề - Du lịch và Làng Di sản - Du lịch khu vực Đồng bằng sông Hồng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới”, Đề tài Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021

[3] Quyết định 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dự ng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa g ắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025"

[4] Viện nghiên cứu Thiết kế đô thị (UDI) – VIUP, Thuyết minh đồ án “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đến năm 2035”, 2020.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Quy hoạch cơ sở hạ tầng sản xuất và cảnh quan cánh đồng lúa phục vụ phát triển văn hóa gắn với du lịch Kim Liên huyện Nam Đàn

Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng
Trung tâm Tư vấn PIM
Lê Quỳnh Chi, Dương Quỳnh Nga
Trường Đại học Xây dựng

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: