TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai

15/03/2021
1090/QĐ-BNN-KHCN
Tên văn bản:

Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai

Số, ký hiệu văn bản:

1090/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bản:

Quyết định

Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 15/03/2021
Hiệu lực thi hành: 15/03/2021
Trích yếu:

Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hoạt động khoa học và công nghệ lĩnh vực Thủy lợi, Phòng chống thiên tai

Văn bản đính kèm 1090/QĐ-BNN-KHCN

Ý kiến góp ý: