TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

09/09/2009
1246 QĐ/VKHTLVN-KHTH
Tên văn bản: Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 1246 QĐ/VKHTLVN-KHTH
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q. Giám đốc Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 09/09/2009
Hiệu lực thi hành: 09/09/2009
Trích yếu:

Quyết định Ban hành quy chế quản lý khoa học công nghệ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Văn bản đính kèm QCKHCN.pdf

Ý kiến góp ý: