TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

03/09/2009
1226/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 1226/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q. Giám đốc Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 03/09/2009
Hiệu lực thi hành: 03/09/2009
Trích yếu:

Quyết định Ban hành quy chế về tuyển dụng, đào tạo và sử dụng người lao động của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Văn bản đính kèm 1226-QD-VKHTLVN.pdf

Ý kiến góp ý: