TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

08/04/2019
17/2019/QĐ-TTg
Tên văn bản:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Số, ký hiệu văn bản:

17/2019/QĐ-TTg

Loại văn bản:

Quyết định

Cơ quan ban hành:

Thủ tướng Chính phủ

Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/04/2019
Hiệu lực thi hành: 22/05/2019
Trích yếu:

Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu

Văn bản đính kèm

17/2019/QĐ-TTg

Ý kiến góp ý: