TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

17/03/2021
379/QĐ-TTg
Tên văn bản:

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Số, ký hiệu văn bản:

379/QĐ-TTg

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/03/2021
Hiệu lực thi hành: 17/03/2021
Trích yếu:

Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Văn bản đính kèm

379/QĐ-TTg

Ý kiến góp ý: