TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

07/01/2020
33/QĐ-TTg
Tên văn bản:

Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Số, ký hiệu văn bản: 33/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 07/01/2020
Hiệu lực thi hành: 07/01/2020
Trích yếu:

Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Văn bản đính kèm 33/QĐ-TTg

Ý kiến góp ý: