TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

07/01/2020
847/QĐ-TTg
Tên văn bản:

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số, ký hiệu văn bản: 847/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 14/07/2023
Hiệu lực thi hành: 14/07/2023
Trích yếu:

Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn bản đính kèm

847/QĐ-TTg

Ý kiến góp ý: