TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

17/11/2015
58/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
Số, ký hiệu văn bản: 58/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/11/2015
Hiệu lực thi hành: 01/01/2016
Trích yếu:

Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Văn bản đính kèm 58_2015_QD-TTg.pdf

Ý kiến góp ý: