TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

05/09/2016
1374/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 1374/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Viện Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 05/09/2016
Hiệu lực thi hành: 05/09/2016
Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành quy chế hợp tác với các địa phương của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Văn bản đính kèm So 1374_QD_VKHTLVN.pdf

Ý kiến góp ý: