TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

17/09/2015
1622/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
Số, ký hiệu văn bản: 1622/QĐ-TTg
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 17/09/2015
Hiệu lực thi hành: 17/09/2015
Trích yếu:

Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Văn bản đính kèm 1622_QD_TTg.pdf

Ý kiến góp ý: