TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

22/06/2015
22/2015/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số, ký hiệu văn bản: 22/2015/QĐ-TTg
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2015
Hiệu lực thi hành: 10/08/2015
Trích yếu:

Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Văn bản đính kèm 22_2015_QD_TTg.pdf

Ý kiến góp ý: