TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản

11/04/2014
410/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản
Số, ký hiệu văn bản: 410/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q. Giám đốc Viện Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 11/04/2014
Hiệu lực thi hành: 11/04/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ thủy lợi phục vụ thủy sản
Văn bản đính kèm QD 410-VKHTLVN thu loi phuc vu thuy san.pdf

Ý kiến góp ý: