TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

11/04/2014
413/QĐ-VKHTLVN
Tên văn bản: Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Số, ký hiệu văn bản: 413/QĐ-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Q. Giám đốc Viện Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 11/04/2014
Hiệu lực thi hành: 11/04/2014
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Văn bản đính kèm QD 413-VKHTLVN hoi dong khoa hoc Vien.pdf

Ý kiến góp ý: