TextBody

, 28/05/2023

Huy chương 2

Tập huấn nâng cao về Ứng dụng mô hình RHEAS vào giám sát và dự báo hạn

18/07/2022

Trong 3 ngày, từ ngày 14/7 đến ngày 16/7/2022, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn nâng cao về Ứng dụng mô hình RHEAS vào giám sát và dự báo hạn.

Lớp học do các chuyên gia đến từ Trung tâm Ứng phó Thảm họa Châu Á (ADPC): Ông Susantha Jayasinghe - Điều phối dự án tại Việt Nam, Ông Konstantinos Andreadis - chuyên gia, PGS.TS Narendra N. Das - Đại học Quốc gia Michigan (Hoa Kỳ).

Tham dự khóa tập huấn có 20 học viên đến từ các Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Viện Môi trường Nông nghiệp; Viện Quy hoạch Thủy lợi; Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu.

Lớp học diễn ra nghiêm túc; Giảng viên nhiệt tình trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng Ứng dụng mô hình RHEAS vào giám sát và dự báo hạn. Học viên học tập sôi nổi và trao đổi thảo luận ngay trên lớp học.  

Đây là một trong sáu khóa tập huấn được Trung tâm Ứng phó Thảm họa Châu Á (ADPC) tổ chức.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao về trình độ ứng dụng mô hình RHEAS vào giám sát và dự báo hạn cho các cán bộ khoa học.

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và PGS.TS. Phạm Hùng - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp trao đổi với các chuyên gia của Khóa tập huấn

P.H

Ý kiến góp ý: