TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Thông báo bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Phong

03/07/2023

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Nguyễn Đức Phong về đề tài: “Nghiên cứu tác động của các loại nguồn xả thải đến chất lượng nước vùng bán đảo Cà Mau”.

Ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 9 44 03 03

Thời gian:  14 giờ 00, thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

          171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: