TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Thông báo lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Viện

01/02/2023

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Tô Vĩnh Cường về đề tài: “Nghiên cứu tác động của bố trí không gian hệ thống mỏ hàn đến đoạn sông vùng ảnh hưởng triều”.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02

Thời gian: 08 giờ 30, thứ hai, ngày 13 tháng 02 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

                171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: