TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011

20/09/2011
1417/TB-VKHTLVN
Tên văn bản: Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011
Số, ký hiệu văn bản: 1417/TB-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Phó Giám đốc Nguyễn Vũ Việt
Ngày ban hành: 20/09/2011
Hiệu lực thi hành: 20/09/2011
Trích yếu:

Thông báo Ý kiến kết luận của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp ngày 20/9/2011

Văn bản đính kèm 1417.pdf

Ý kiến góp ý: