TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thống kê đề tài dự án năm 2008

04/11/2009

 

 

 

  

TT

 

Nội dung

Thời gian thực hiện

 Chủ nhiệm

Bắt đầu

Kết thúc

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

A

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

 

 

 

I

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp công trình điều tiết mực nước trên hệ thống sông Hồng mùa kiệt phục vụ chống hạn, phát triển kinh tế đồng bằng Bắc Bộ

2007

2010

PGS.TS. Trần Đình Hoà - Viện Thuỷ công

2

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc

2008

2010

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - Trung tâm PIM

3

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh miền Trung

2008

2010

TS. Lê Trung Tuân - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

4

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, công trình khơi thông dòng chảy, tăng khả năng chịu tải và tự làm sạch của các sông để bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy

2008

2009

GS.TS Trần Đình Hợi

II

Chương trình KC08

 

 

 

1

KC.08.14/06-10 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ cho hệ thống công trình chỉnh trị sông trên các đoạn trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ, mã số

2007

2010

GS.TS Lương Phương Hậu- Phòng NC Thủy lực

2

KC.08.22/06-10 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước

2008 

2010

TS. Nguyễn Văn Hạnh- TT Công nghệ Phần mềm

3

KC.08.25/06-10 Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông

2008

2010

PGS.TS Nguyễn Quang Trung

II

Đề tài Nghị định thư

 

 

 

1

Nghiên cứu nâng cao độ chính xác của việc áp dụng hệ thống SCADA để quản lý có hiệu quả nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi

2007

2008

PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng - Viện trưởng Viện KHTL

2

Hợp tác nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý lưu vực sông – áp dụng cho lưu vực sông Thạch Hãn

2008

2010

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

III

Dự án SXTN cấp Nhà nước

 

 

 

1

DAĐL-2008/01

Hoàn thiện công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao (jet-Grouting) nhằm tăng khả năng chống thấm cho công trình thủy lợi

2008

2009

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Viện Thuỷ công

B

Nhiệm vụ cấp Bộ

 

 

 

I

Dự án SXTN

 

 

 

1

Hoàn thiện, nâng cao khả năng chống thấm cho bê tông đầm lăn

2008

2009

PGS.TS. Lê Minh- Phòng KHTH

II

Đề tài cấp Bộ tiếp tục

 

 

 

1

Nghiên cứu công nghệ để thiết kế, xây dựng các công trình ngăn sông lớn vùng triều

2006

2008

PGS.TS. Trần Đình Hoà – Viện Thuỷ công

2

Nghiên cứu mô hình quản lý thủy lợi hiệu quả và bền vững phục vụ nông nghiệp và nông thôn

2006

2008

TS. Đoàn Thế Lợi -

Viện Kinh Tế

 

3

Nghiên cứu cải tạo các trạm bơm, loại 4000 m3/h trục ngang

2006

2008

ThS. Phạm Văn Thu - Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hoàn thiện hành lang thoát lũ cho sông Hồng (đoạn Sơn Tây – Cửa Luộc, Hà Nam)

2006

2008

TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phòng TNTĐ

 

5

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ xây dựng đê biển chống được bão cấp 12, triều cường (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)

2006

2008

TS. Nguyễn Khắc Nghĩa - Phòng TNTĐ

 

6

Nghiên cứu mô hình tổ chức và cơ chế quản lý đê phù hợp, theo hướng xã hội hoá

2006

2008

PGS.TS. Hà Lương Thuần - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

7

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Nho và Thanh long ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ theo công nghệ của Israel

2006

2008

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

8

Nghiên cứu chế tạo một số thiết bị đo nước trong hệ thống kênh tưới

2007

2009

ThS. Nguyễn Quốc Hiệp – TT Công nghệ Phần mềm

9

Nghiên cứu chế độ, kỹ thuật và thiết bị tưới phù hợp cho cây chè phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung ở phía Bắc

2007

2009

ThS. Hà Văn Thái – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

10

Nghiên cứu tính giá thành 1m3 nước tiêu của hệ thống thủy lợi sáu trạm bơm Nam Hà

2007

2008

CN. Trần Thị Quế - Trung tâm Kinh tế

11

Thủy lợi phí và chính sách thủy lợi phí trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế Quốc tế

2007

2008

TS. Đoàn Thế Lợi -TT Nghiên cứu Kinh tế

12

Nghiên cứu phòng trừ mối hại cây công nghiệp và công trình thuỷ lợi ở các tỉnh Tây Nguyên

2006

2008

TS. Trịnh Văn Hạnh - TT Phòng trừ mối

13

Xác định chiều cao sóng trong tính toán thiết kế đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

2007

 

TS. Nguyễn Khắc Nghĩa - TT Biển

 

14

Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam

2007

 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng - Viện Thuỷ công

III

Đề tài cấp Bộ tuyển chọn mới

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ chống bồi lấp, ổn định thoát lũ cửa sông Lại Giang

2008

2010

PGS.TS. Trịnh Việt An - Trung tâm Động lực cửa sông ven biển & HĐ

2

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp xử lý nền móng công trình thủy lợi trên vùng đất yếu Đồng bằng sông Cửu Long bằng cột đất – Xi măng khoan trộn sâu

2008

2010

ThS. Phùng Vĩnh An – Viện Thuỷ công

3

Nghiên cứu đề xuất quy trình và phương pháp xây dựng định mức trong quản lý khai thác công trình thủy lợi

2008

2009

ThS. Trương Đức Toàn -TT Nghiên cứu Kinh tế

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất chính sách về phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi

2008

2009

TS. Trần Chí Trung - Trung tâm PIM

5

Nghiên cứu các giải pháp tổng hợp quản lý phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông

2008

2010

PGS.TS. Nguyễn Thế Quảng

6

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị sử dụng vật liệu Nano để xử lý nước có nhiễm Asen phục vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn

2008

2010

PGS.TS. Hà Lương Thuần - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

IV

Đề tài cấp Bộ giao trực tiếp

 

 

 

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất lộ trình, nội dung hiện đại hóa hệ thống tưới tiêu vùng đồng bằng sông Hồng

2008

2010

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh – Trung tâm PIM

V

Dự án Môi trường

 

 

 

1

Phục hồi hệ sinh thái nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản (Hệ sinh thái NN-TS) ven biển Bắc Bộ bị suy thoái nghiêm trọng (Thực hiện Chương trình số 24)

2007

2009

ThS. Vũ Đình Xiêm -  Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

2

Phát triển và ứng dụng giải pháp tổng hợp nông lâm nghiệp và thủy lợi nhằm phục vụ hệ sinh thái đất cát bị sa mạc hóa vùng ven biển Nam Trung Bộ

2007

2009

TS. Lê Trung Tuân - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3

Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và tiêu chí đánh giá phục vụ công tác quản lý các hệ sinh thái đặc thù đã bị suy thoái nghiêm trọng

2007

2008

TS. Vũ Thị Thanh Hương - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

4

Xây dựng nội dung các dự án cho kế hoạch 2009-2010, kiểm tra, đánh giá các dự án BVMT; Hội thảo bảo vệ môi trường ngành Nông nghiệp & PTNT

2008

2008

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

C

Nhiệm vụ cấp Cơ sở

 

 

 

1

Nghiên cứu đề xuất mô hình xã hội hoá công tác quản lý vận hành, nâng cao hiệu quả quản lý khai thác, các hệ thống trạm bơm loại vừa và nhỏ vùng Đồng Bằng Sông Hồng

2006

2008

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - Trung tâm PIM

2

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng mã nguồn mở trong công nghệ hệ thống thông tin địa lý GIS

2006

2008

TSKH. Nguyễn Đăng Vỹ - TT Phần Mềm

3

Nghiên cứu chế độ tưới, kỹ thuật tưới cho 1 số giống lúa chất lượng cao MB16 và MB129

2007

2009

KS. Vũ Thị Phương Lan - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

4

Nghiên cứu chế độ tưới, kỹ thuật tưới cho cây lạc, đậu tương và cây bưởi trên vùng đất đồi

2006

2007

ThS. Sái Hồng Dương - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

5

Nghiên cứu xây dựng quy trình thí nghiệm thủy lực trên máng độ dốc thay đổi

2007

2008

ThS. Nguyễn Đức Tuấn - Trung tâm Động lực Sông

6

Nghiên cứu các phương pháp đánh giá diễn biến sinh thái và môi trường vùng cửa sông bằng phương pháp mô hình toán

2007

2008

TS. Trương Văn Bốn - TT Cửa sông ven biển & HĐ

7

Nghiên cứu sử dụng mô hình LITPACK trong nghiên cứu dự báo biến động xói lở bờ biển phục vụ cho quy hoạch chiến lược bảo vệ bờ biển nước ta

2007

2008

PGS.TS. Trịnh Việt An - Trung tâm Động lực cửa sông ven biển & HĐ

8

Nghiên cứu bơm đặc biệt có cột nước cực thấp để tiêu nước và bổ sung mực nước bể hút cho các trạm bơm ven sông

2007

2008

ThS. Phạm Văn Thu – TT Bơm và MXD

9

Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả mô hình quản lý thủy nông có sự tham gia cộng đồng

2007

2008

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - Trung tâm PIM

10

Nghiên cứu chế độ tưới, kỹ thuật tưới cho rau màu vụ Đông: cây khoai tây và bắp cải của vùng đồng bằng sông Hồng

2007

2008

ThS. Dương Hải Sinh – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

11

Nghiên cứu sự biến động của một số chất chủ yếu trong đất mặn, phèn miền Bắc dưới tác động của các lớp nước mặt khác nhau

2007

2009

ThS. Phạm Quang Vũ – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

12

Nghiên cứu thí nghiệm trong phòng xác định hiệu quả của một số loại chế phẩm vi sinh trong quá trình xử lý rác hữu cơ làm phân bón

2007

2008

ThS. Vũ Quốc Chính - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

13

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phương pháp khoán chi phí trong các doanh nghiệp thủy nông

2007

2008

KS. Giang Như Chăm – Trung tâm Kinh tế

14

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái, sinh học loài mối Macrotermes annandalai

2007

2008

TS. Trịnh Văn Hạnh - TT Phòng trừ mối

15

Nghiên cứu quy luật vận chuyển bùn cát vùng cửa sông Ba Lạt bằng mô hình 2 chiều và phân tích ảnh viễn thám

2007

2008

TS. Nguyễn Văn Hạnh - TT Phần mềm

16

Nghiên cứu cơ chế và giải pháp xã hội hóa trong quản lý môi trường nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng

2007

2008

TS. Lê Thị Kim Cúc – Phòng KHTH

17

Chọn kết cấu mũi phun hợp lý cho tràn xả lũ có dốc nước

2008

2008

PGS.TS Trần QuốcThưởng -Phòng  NC thuỷ lực

18

Hoạt động thông tin và sở hữu trí tuệ

2008

2008

CN. Trần Thị Hồng Lan - Phòng Kế hoạch Tổng hợp

19

Nguyên cứu giải pháp tăng cường nguồn nước ngọt phục vụ cấp nước vụ Đông Xuân ở huyện Hậu Lộc và Nga Sơn, Thanh Hoá

2008

2009

ThS. Phạm Quang Vũ – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

20

NC tổng quan, xây dựng chương trình KHCN thích ứng với biến đổi khí hậu lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

2008

2008

ThS. Phạm Thị Dung – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

21

Nghiên cứu đề xuất cơ sở xây dựng hướng dẫn định mức PIM trong hoạt động đầu tư thuỷ lợi

2008

2009

KS. Võ Kim Dung - Trung tâm PIM

22

Nghiên cứu cơ sở và phương pháp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào đào tạo lĩnh vực chuyên ngành thủy lợi

2008

2009

ThS Phạm Hồng Cường - Phòng TCHC

23

Nghiên cứu xây dựng hệ thống văn phòng điện tử phục vụ hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành của Viện KHTL

2008

2009

KS. Phạm Văn Quý – TT Phần Mềm

24

Đánh giá ảnh hưởng của nước thải đến môi trường nước ven biển thành phố Đà Nẵng.

2008

2009

KS. Đỗ Quý Bằng - TT. Miền Trung

 

25

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở thực hành thiết kế, xây dựng và thí nghiệm mô hình lòng động

2008

2009

TS. Phạm Đình - TT động lực sông

 

 

26

Nghiên cứu sản xuất thực nghiệm các van đĩa đường kính đến 1500 mm, áp lực 12atm dùng cho trạm thủy điện, thay cho nhập ngoại

2008

2009

TS Vũ Chí Cường - Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

 

 

27

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ điện đa cực để xác định vùng thấm, vết nứt, rò rỉ trong thân và nền đê

2008

2009

ThS. Đỗ Anh Chung - Trung tâm Mối

28

Nghiên cứu kỹ thuật và công nghệ sử dụng năng lượng mới và khả năng ứng dụng ở Việt Nam.

2008

2008

ThS Nguyễn Tuấn Nghĩa - Trung tâm Biển

 

29

Nghiên cứu giải pháp thực hiện hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ của Viện KHTL

2008

2008

TS. Nguyễn Tùng Phong - Phòng HTQT

30

NC thiết kế chế tạo bơm phun tia để vận chuyển cát đi xa

2008

2009

Nguyễn Hữu Quế - Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

31

Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị làm tơi đất bằng súng phun thuỷ lực lắp đặt trên tàu hút bùn cỡ nhỏ.

2008

2009

KS. Nguyễn Vũ Tuấn - Viện Bơm và Thiết bị thuỷ lợi

32

Nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thực vật trong xử lý nước thải, thí nghiệm lựa chọn một số loại thực vật bản địa trong xử lý nước thải nông thôn

2008

2009

ThS. Hoàng Thu Thủy - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

33

Nghiên cứu đề xuất nội dung và phưong pháp bộ thông số đánh giá tài nguyên nước mặt phục vụ công tác quản lý khai thác bền vững lưu vực sông

2008

2009

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

34

Nghiên cứu đề xuất quy trình lấy nước của hệ thống thủy lợi ảnh hưởng thủy triều huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để đảm bảo chất lượng và hiệu quả

2008

2009

ThS. Phạm Ngọc Lưu - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

35

Đánh giá độ bền thấm của một số loại đất vật liệu đắp điển hình có nguồn gốc macma trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

2008

2009

ThS. Quách Hoàng Hải – Viện Thủy công

36

Nghiên cứu xác định mối quan hệ, thành lập công thức chuyển đổi giữa hệ số thấm Kt và mác chống thấm W của bê tông các công trình thuỷ lợi

2008

2009

PGS.TS. Hoàng Phó Uyên – Viện Thủy công

37

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán tường chắn mềm và khả năng áp dụng trong xây dựng công trình thuỷ lợi

2008

2009

TS. Ngô Anh Quân - Phòng Tự động hoá và KCCT

38

Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý cho cây ngô lai vùng trung du và miền núi phía Bắc

2008

2009

ThS Phạm Văn Ban – Công ty XD và CGCN

39

Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán quá trình phú dưỡng ở hồ chứa

2008

2009

TS. Nguyễn Thanh Hùng – TT Phần mềm

40

Nghiên cứu giải pháp trồng cây ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê ven biển Thanh Hóa và Ninh Bình

2008

2009

TS. Trịnh Văn Hạnh – TT Mối

41

Nghiên cứu xây dựng trang WEB của Ban chỉ đạo hành động thích ứng biến đổi khí hậu của ngành NN&PTNT

2008

2009

ThS Bùi Đình Hiếu – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

 

Ý kiến góp ý: