TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Thống kê đề tài dự án năm 2013

15/03/2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2014

TT

Tên

Thời gian

Chủ nhiệm

Đơn vị thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

A

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

 

 

 

 

 

Đề tài độc lập

 

 

 

 

 

Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng  và cải tạo môi trường cho khu vực TP.HCM

6/2009

6/2013

Ths. Nguyễn Khánh Gia Triết

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

1

Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý

6/2010

6/2013

PGS.TS Lê Mạnh Hùng

Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

2

Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế diễn biến hình thái và đề xuất các giải pháp KHCN nhằm ổn định vùng cửa biển Lộc An, cửa Lấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

6/2010

6/2013

PGS. TS Trương Văn Bốn

Phòng TNTĐQG về ĐLHSB

3

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp tổng thể để ổn định vùng bờ biển Nam Định từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy

6/2010

6/2013

PGS. TS. Nguyễn Khắc Nghĩa

Phòng TNTĐQG về ĐLHSB

4

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết bị xử lý nền móng dưới nước cho đập xà lan

6/2010

6/2013

TS. Trần Văn Thái

Viện Thủy công

5

ĐTĐL.2010T/05: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) phục vụ công tác quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên nước ở Việt nam

6/2010

6/2013

TS. Nguyễn Tùng Phong

Trung tâm Đào tạo và HTQT

6

ĐTĐL. 2010G46. Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng ĐBSH

6/2010

9/2013

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

Viện nước, Tưới tiêu và MT

7

Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng ĐBSCL

6/2010

9/2013

ThS. Nguyễn Đình Vượng

Viện Miền Nam

8

Nghiên cứu biến động của chế độ  thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chiu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công

10/2011

10/2014

Ths. Trần Bá Hoằng

Viện Miền Nam

9

Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang

10/2011

10/2014

Ths. Nguyễn Phú Quỳnh

Viện Miền Nam

10

Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án xây dựng đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường hệ sinh thái khu vực

10/2011

10/2014

TS. Trịnh Thị Long

Viện Miền Nam

11

Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng  tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công

10/2011

9/2014

PGS. Trần Đình Hòa

Viện MT&TN

12

ĐTĐL.2011-G/31:  Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng.

6/2011

10/2014

TS. Vũ Thế Hải

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

13

ĐTĐL.2011-G/32: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của dòng chảy kiệt phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng hạ du sông Cả và sông Mã.

6/2011

10/2014

PGS.TS. Nguyễn Quang Trung

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

14

ĐTĐL.2011-G/43: Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển vùng bồi tụ ven bờ và các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển bền vững về kinh tế - xã hội vùng biển Cà Mau.

7/2011

7/2014

TS. Nguyễn Hữu Nhân

Viện Kỹ thuật biển

15

Nghiên cứu giải pháp nhằm đảm bảo lấy nước tưới chủ động cho hệ thống các trạm bơm ở hạ du hệ thống sông Hồng - Thái Bình trong điều kiện mực nước sông xuống thấp

2011

2013

GS.TS. Nguyễn Danh Liên

Viện Bơm & Thiết bị TL

16

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định tỷ lệ phân lưu hợp lý tại các phân lưu sông Hồng, sông Đuống và Sông Hồng, sông Luộc

3/2011

3/2014

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

Phòng TNTĐ

17

ĐTĐL.2011-G/67: Nghiên cứu công nghệ phòng trừ sinh vật gây hại các công trình di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế; Thánh địa Mỹ sơn và Khu phố Cổ Hội An

10/2011

10/2014

TS. Nguyễn Quốc Huy

Viện Mối

18

Nghiên cứu nguyên nhân làm suy giảm rừng ngập mặn và các giải pháp công nghệ trồng cây ngập mặn tại vùng bãi xói lỡ ở các tỉnh ven biển vùng Đồng Bằng SCL

10/2011

10/2015

TS. Phạm Minh Cương

Viện Mối

19

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển, đề xuất giải pháp công trình phù hợp với thiết bị tại cửa lấy nước các công trình thủy lợi

1/2012

12/2014

Ths. Nguyễn Hữu Quế

Viện Bơm & Thiết bị TL

20

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long

2012

2015

TS. Phạm Văn Song

Viện KHTL miền Nam

21

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗn hợp để gia cố đê biển chịu được nước tràn qua do sóng, triều cường, bão và nước biển dâng

2012

2015

TS. Nguyễn Thanh Bằng

Viện KHTL Việt Nam

22

Nghiên cứu tính toán, thiết kế buồng hút, bể hút để cải tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trạm bơm vừa và lớn

2012

2015

TS. Đinh Anh Tuấn

Viện Bơm và Thiết Bị TL

23

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác cát đến chế độ dòng chảy, diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác cát hợp lý trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

2013

2015

TS. Phạm Đình

Phòng Thí nghiệm trọng điểm

24

Nghiên cứu các giải pháp xả lũ thi công qua đập dâng đang thi công phục vụ cho xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện

2013

2015

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

PTNTĐ QG về ĐLHSB

25

Nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả

2012

2014

Ths. Đỗ Ngọc Ánh

Viện Thủy điện & NLTT

 

Hợp tác quốc tế về KHCN theo nghị định thư

 

 

 

 

26

Nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm Thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường

4/2012

4/2014

KS. Lê Việt Hùng

Viện Thủy điện & NLTT

27

Hợp tác nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường để kiểm soát một số công trình gây hại (mối, kiến, gián) ở đô thị

2013

2015

TS. Trịnh Văn Hạnh

Viện sinh thái & BVCT

 

Chương trình KC08

 

 

 

 

28

Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi.

2012

2014

ThS. Tô Quang Toản

Viện KHTL miền Nam

29

Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi khi vận hành hồ chứa thượng nguồn đến vùng hợp lưu các sông Thao – Đà – Lô

01/2012

12/2014

TS. Nguyễn Đăng Giáp

Phòng Thí nghiệm trọng điểm

30

KC.08,12/11-15. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê San và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giải nhẹ

2012

2014

TS. Nguyễn Tiếp Tân (Ths. Đặng Đình Đoan)

Viện KHTL Miền Trung và Tây Nguyên

31

KC.08.18/11-15. Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận

10/2012

9/2015

ThS. Nguyễn Đức Vượng

Viện KHTL miền Nam

32

Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định quản lý rủi ro thiên tai lũ cho lưu vực sông Miền Trung

10/2012

9/2015

Ths. Dương Quốc Huy

TT.ĐT&HTQT

33

Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên

2013

2015

TS. Tô Văn Thanh

Viện KHTL miền Nam

34

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu

2013

2015

Ts. Nguyễn Nghĩa Hùng

Viện KHTL miền Nam

35

Nghiên cứu khả năng rủi ro đối với thượng, hạ du khi xẩy ra các sự cố các đập trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà

2013

2015

PGS.TS. Lê Văn Nghị

Phòng Thí nghiệm trọng điểm

36

Nghiên cứu xác định khả năng chịu tải và dòng chảy tối thiểu của sông Vu Gia - Thu Bồn

2013

2015

PGS. TS. Nguyễn Văn Tỉnh

Viện Nước, Tưới tiêu và MT

 

Chương trình KC05

 

 

 

 

37

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Tua bin hướng trục cột nước thấp công suất 2-5MW

2012

2015

TS. Phạm Phúc Yên

Viện Thủy điện & NLTT

38

Nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ máy phát tuabin trực giao công suất đến 5kW dùng cho trạm phát điện thủy triều

2013

2015

Ths. Đỗ Anh Tuấn

Viện Thủy điện & NLTT

 

Chương trình KC09

 

 

 

 

39

Nghiên cứu đánh giá biến động cực trị các yếu tố khí tượng thủy văn biển, tác động của chúng tới môi trường, phát triển kinh tế xã hội và đề xuất giải pháp phòng tránh cho các đảo đông dân cư thuộc vùng biển Miền Trung (Chủ yếu là đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý)

10/2012

9/2015

TS. Kiều Xuân Tuyển

Viện KHTL Miền Trung và Tây Nguyên

B

Đề tài cấp Bộ

 

 

 

 

 

Dự án SXTN

 

 

 

 

40

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, hướng dẫn lắp đặt và quản lý vận hành bơm thuỷ luân cải tiến phục vụ cấp nước cho các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

2009

12/2013

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Viện Thủy điện

41

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo các thiết bị đồng bộ tổ máy thủy điện công suất đến 500 KW điện áp thấp nhằm nâng cao hiệu quả các dự án

2010-

9/2014

Ts. Phạm Phúc Yên

Viện Thủy điện

42

Hoàn thiện công nghệ phòng trừ mối bảo vệ cây cà phê kinh doanh vùng Tây Nguyên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê

2010

6/2013

TS. Nguyễn Tân Vương

Viện Mối

43

Hoàn thiện công nghệ ươm giống và trồng cây bần chua ngập mặn chắn sóng, bảo vệ đê biển góp phần cải thiện môi trường sinh thái ven biển ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và BTB

2011

12/2013

TS. Phạm Minh Cương

Viện Mối

44

Hoàn thiện công nghệ ABR để xử lý và tái sử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng

2012

6/2014

PGS.TS. Lê Thị Kim Cúc

Viện KHTL Việt Nam

45

Hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu thẩm thấu kết tinh gốc xi măng (chống thấm, mài mòn, ăn mòn) và thi công cho kết cấu bê tông công trình thủy công

2012

12/2013

Ths. Nguyễn Quang Bình

Viện Thủy Công

46

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở ĐBSCL

2012

2014

Ths. Đoàn Doãn Huế

Viện Miền Nam

47

Hoàn thiện công nghệ lọc sinh học vật liệu nổi để xử lý nước thải các nhà máy chế biến thủy hải sản quy mô vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

2013-2015

12/2015

Ths. Lương Văn Khanh

Viện Kỹ thuật biển

48

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1500mm, dải áp suất đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện

2013-2015

12/2015

TS. Vũ Chí Cường

Viện Bơm và Thiết Bị TL

49

Hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tự động vận hành và theo dõi quá trình làm việc cho đập cao su

2013-2015

12/2015

Ths. Ngô Thị Thanh Nga

Viện TĐ&NLTT

50

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, sản xuất tổ hợp bơm và trạm bơm dạng lắp ghép cho Đồng bằng sông Cửu long

2013-2015

12/2015

Ths. Vũ Mạnh Tiến

Viện Bơm và Thiết Bị TL

51

Hoàn thiện công nghệ bọc phủ vật liệu  tổng  hợp cường độ cao (sợi thủy   tinh   và cacbon) để sửa chữa, gia cố cống dưới đê và đập.

2013-2015

12/2015

Ths. Nguyễn Chí Thanh

Viện Thủy Công

 

Đề tài độc lập

 

 

 

 

52

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt tổ máy diện thủy triều có công suất đến 5KW phục vụ dân sinh kinh tế vùng ven biển và Hải đảo

2010

6/2013

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt

Viện Thủy điện

53

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý sản xuất lúa ở vùng ĐBSCL

2011

12/2013

TSKH. Nguyễn Đăng Vỹ

TT Công nghệ phần mềm

54

Nghiên cứu quy trình công nghệ và thiết bị tưới phù hợp với cây mía tại các vùng nguyên liệu tập trung.

2011

12/2013

Ths. Trần Hùng

Viện Nước

55

Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi

2011-2013

12/2013

PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

56

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

2011-2013

12/2013

ThS. Sái Hồng Dương

Viện Nước

57

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi nghị định 115/2008/NĐ-CP

2011

12/2013

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

TT.PIM

58

Nghiên cứu hoàn thiện và bổ sung một số định mức trong xây dựng, duy tu, sữa chữa công trình thủy lợi

2012

12/2014

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

59

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo độ mặn và thiết kế hệ thống giám sát, cảnh báo xâm nhập mặn trên các hệ thống thủy lợi vùng ven biển ĐBSH

2012

12/2014

Ths. Hoàng Minh Tú

TT.PMTL

60

Nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím PIANO vào xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam

2012

12/2014

Ths. Nguyễn Thanh Hải

Viên Miền Nam

61

Nghiên cứu rủi ro tổng hợp (ngập lụt, xói lở, bồi lắng) do lũ, bão đối với cửa sông và ven bờ biển các tỉnh miền Trung và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

2012

12/2014

TS. Trương Văn Bốn

PTNTĐ

62

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn, trữ và cấp nước ngọt phục vụ dân sinh kinh tế cho các đảo Hòn tre (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận)

2012

12/2014

PGS.TS. Lương Văn Thanh

Viện Kỹ thuật biển

63

Nghiên cứu kết cấu cầu giao thông nông thôn đồng bằng sông Cửu Long và sử dụng phụ gia hóa học cho công trình bê tông

2012

12/2013

TS. Ngô Anh Quân

Viện Thủy Công

64

Nghiên cứu chế độ, kỹ thuật tưới cho cây lạc xuân, bắp cải, cây dược liệu ở một số vùng đặc thù và công nghệ sử lý-tái sử dụng nước thải quy mô hộ gia đình để tưới

2012-2013

12/2013

TS. Lê Xuân Quang

Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường

65

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hệ thống thủy lợi nội đồng

2012

12/2013 (gia hạn)

ThS. Đặng Minh Tuyến

TT.PIM

66

Nghiên cứu giải pháp cải tạo và tự hóa điều khiển tự động trạm bơm đầu mối công suất từ 75kW đến 200kW

2012-2013

12/2013

ThS. Nguyễn Ngọc Thắng

Viện Bơm & TBTL

67

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phát điện biomass từ phụ phẩm nông lâm nghiệp và thiết bị chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời

2012

12/2013

ThS. Nguyễn Minh Việt

Viện Thủy điện & NLTT

68

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực  quản lý, thông tin về khoa học công nghệ thủy lợi

2012-2013

12/2013

ThS. Trần Mạnh Trường

Viện KHTL VN

69

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp KHCN thả rạn nhằm phát triển các bãi cá nhân tạo ở một số vùng biển Việt Nam

2013

12/2015

PGS.TS. Lương Văn Thanh

Viện Kỹ thuật biển

70

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và đề xuất giải pháp ổn định lòng dẫn khu vực Quảng Huế sông Vu Gia - Thu Bồn

2013

12/2015

PGS.TS. Lê Văn Nghị

Phòng TNTĐ Quốc gia về động lực học sông biển

71

Nghiên cứu các giải pháp thuỷ lợi cải tạo đồng ruộng và trữ  nước  trong những năm lũ nhỏ ở ĐBSCL.

2013

12/2015

TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Viện Miền Nam

72

Nghiên cứu đánh giá các giải pháp công nghệ chống xói lở bờ sông, cửa sông ven biển đã được áp dụng và đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp cho vùng ĐBSCL

2013

12/2015

ThS. Lê Thanh Chương

Viện Miền Nam

73

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp khuyến khích và tăng cường hợp tác công tư (PPP) trong đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi.

2013

12/2015

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

TT.PIM

74

Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế chính sách phù hợp cho hoạt động quản lý khai thác hệ thống công trình Thuỷ lợi vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

2013

12/2015

Ths. Đặng Ngọc Hạnh

Viện Kinh tế và Quản lý thuỷ lợi

75

Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và mô hình tổ chức để khuyến khích áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp giá trị kinh tế cao.

2013

12/2015

Ths. Bùi Đức Hà

Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường

 

NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

 

 

 

 

76

Quan trắc chất lượng nước phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp vùng ĐBSCL

Thường xuyên

Ths. Lương Văn Khanh

Viện Kỹ thuật biển

 

CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

 

 

 

77

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng cư dân vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp thích ứng

2012

2014

Ths. Phạm Thị Hoài

Viện TĐ&NLTT

78

Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng với BĐKH

2012

2014

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

TT.PIM

 

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI

 

 

 

 

79

Nghiên cứu các giải pháp huy động “vốn xã hội” cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới

2013

2014

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam

80

Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới

2013

2014

ThS. NCS Hà Hải Dương

Viện Nước tưới, tiêu và MT

81

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ về cơ sở hạ tầng (thủy lợi và cấp nước sinh hoạt) phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Trung du, miền núi phía Bắc

2013

2014

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

Viện Nước tưới, tiêu và MT

82

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN về cơ sở hạ tầng thủy lợi và nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp xã vùng  duyên hải Nam Trung Bộ

2013

6/2015

GS.TS. Lê Sâm

Viện KH Thủy lợi miền Nam

83

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN về  giao thông nông thôn, thủy lợi phù hợp với quy hoạch làng xã phục vụ xây dựng NTM vùng Bắc Trung Bộ

2013

6/2015

PGS.TS Trần Chí Trung

TT. PIM

 

TIÊU CHUẨN 2013

 

 

 

 

84

Công trình Thủy lợi-Tiêu chuản thí nghiệm mô hình vật lý hệ thống sông ngòi

2013

2014

 

PTNTĐ

85

Định mức dự toán công tác đắp bao tải đất, bao tải cát dưới nước, trên cạn

2013

 

 

Viện KT&QLTL

Ý kiến góp ý: