TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Thống kê đề tài dự án năm 2014

23/03/2016

 


 

TT

Tên nhiệm vụ

 

Tên cá nhân chủ trì

 

Thời gian

thực hiện

(BĐ/KT)

A

Đề tài, dự án cấp Nhà nước

 

 

I

 

Mã số, tên đề tài, dự án  thuộc các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước

 

 

1

KC.08. Điều tra, nghiên cứu, đánh giá thực trạng và nguy cơ lũ lụt, sạt lở đất lưu vực sông Sê Sanx và đề xuất các giải pháp phòng tránh và giải nhẹ

Ths. Đặng Đình Đoan

2012-2014

2

KC.08. Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận

ThS. Nguyễn Đức Vượng

10/2012-9/2015

3

KC.08. Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi.

ThS. Tô Quang Toản

2012-2014

4

KC.08. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định quản lý rủi ro thiên tai lũ cho lưu vực sông Miền Trung

Ths. Dương Quốc Huy

10/2012-9/2015

5

KC.08. Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi khi vận hành hồ chứa thượng nguồn đến vùng hợp lưu các sông Thao-Đà-Lô

TS. Nguyễn Đăng Giáp

01/2012-12/2014

6

KC.08. Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế-xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên

TS. Tô Văn Thanh

2013-2015

7

KC.08. Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu

Ts. Nguyễn Nghĩa Hùng

2013-2015

8

KC.08. Nghiên cứu khả năng rủi ro đối với thượng, hạ du khi xẩy ra các sự cố các đập trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đà

PGS.TS. Lê Văn Nghị

2013-2015

9

KC.08. Nghiên cứu xác định khả năng chịu tải và dòng chảy tối thiểu của sông Vu Gia - Thu Bồn

PGS. TS. Nguyễn Văn Tỉnh

 

10

KC.08. Nghiên cứu đánh giá tác động của hồ chưa nước thượng nguồn đến biến động lòng dẫn hạ du, cửa sông ven biển hệ thống sông Mã và đề xuất giải pháp hạn chế tác động bất lợi nhằm phát triển bền vững

TS. Nguyễn Thanh Hùng

2014-2016

11

KC.08. Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hiện tượng nước đục ngày càng tăng ở Vùng biển Đồ sơn, thành phố Hải Phòng

Ths. Hồ Việt Cường

2014-2016

12

KC.08. Nghiên cứu hoàn thiện công ngệ sản xuất thiết bị lọc nước sinh hoạt vùng nông thôn Việt Nam sử dụng vật liệu lọc sứ xốp và than hoạt tình từ nguyên liệu trấu

Ths. Trần Hưng

2014-2016

13

KC.09. Nghiên cứu đánh giá biến động cực trị các yếu tố khí tượng thủy văn biển, tác động của chúng tới môi trường, phát triển kinh tế xã hội và đề xuất giải pháp phòng tránh cho các đảo đông dân cư thuộc vùng biển Miền Trung (Chủ yếu là đảo Lý Sơn, đảo Phú Quý)

TS. Kiều Xuân Tuyển

10/2012-9/2015

14

KC.05. Nghiên cứu thiết kế chế tạo tổ máy phát tuabin trực giao công suất đến 5kW dùng cho trạm phát điện thủy triều

Ths. Đỗ Anh Tuấn

2013-2015

15

KC.05. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Tua bin hướng trục cột nước thấp công suất 2-5MW

TS. Phạm Phúc Yên

2012-2015

16

NTM. Nghiên cứu các giải pháp huy động “vốn xã hội” cho phát triển ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

2013-2014

17

NTM. Nghiên cứu lồng ghép biến đổi khí hậu trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới

ThS. Hà Hải Dương

2013-2014

18

NTM. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ về cơ sở hạ tầng (thủy lợi và cấp nước sinh hoạt) phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Trung du, miền núi phía Bắc

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung

2013-2014

19

NTM. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KH&CN về cơ sở hạ tầng thủy lợi và nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp xã vùng  duyên hải Nam Trung Bộ

GS.TS. Lê Sâm

2013-6/2015

20

NTM. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN về  giao thông nông thôn, thủy lợi phù hợp với quy hoạch làng xã phục vụ xây dựng NTM vùng Bắc Trung Bộ

PGS.TS Trần Chí Trung

2013-6/2015

21

TN3. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực hồ chứa vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt cà phát triển tài nguyên nước vùng Tây Nguyên

TS. Đặng Hoàng Thanh

01/2014-12/2015

 

II

 

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

 

1

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành bơm cột nước thấp, lưu lượng lớn để chống ngập cho các thành phố ven biển

TS Phạm Văn Thu

2010-2012

2

Nghiên ứu các giải pháp nhằm đảm bảo nước tưới chủ động cho hệ thống các trạm bơm ở hạ du hệ thống sông Hồng – Thái Bình trong điều kiện mực nước sông xuống thấp

GS.TS Nguyễn Danh Liên

2011-6/2014

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp ổn định tỷ lệ phân lưu hợp lý tại các phân lưu sông Hồng, sông Đuống và sông Hồng, sông Luộc

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh

2011-6/2014

4

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của dòng chảy kiệt phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản vùng hạ du sông Cả và sông Mã

PGS TS. Nguyên Quang Trung

2011-2014

5

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp để ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Hồng

TS. Vũ Thế Hải

2011-2014

6

Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của Dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công.

ThS. Trần Bá Hoằng

2011-2014

7

Nghiên cứu kết cấu công trình và giải pháp xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu – Gò Công.

PGS. TS Trần Đình Hoà

2011-2014

8

Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá-Kiên Giang.

ThS. Nguyễn Phú Quỳnh

2011-2014

9

Nghiên cứu, đánh giá tác động của Dự án đê biển vịnh Rạch Giá-Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực

TS. Trịnh Thị Long

2011-2014

10

Nghiên cứu công nghệ phòng trừ sinh vật gây hại các công trình di sản văn hóa thế giới: Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và khu phố cổ Hội An

TS. Nguyễn Quốc Huy

2011-2015

11

Nghiên cứu nguyên nhân làm suy giảm rừng ngập mặn và các giải pháp công nghệ trồng cây ngập mặn tại vùng bãi xói lở ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cưu Long

TS. Phạm Minh Cương

2011-2015

12

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển, đề xuất giải pháp công trình phù hợp với thiết bị tại cửa lấy nước các công trình thủy lợi

ThS. Nguyễn Hữu Quế

2012-2014

13

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Phạm Văn Song

2012-2015

14

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu hỗn hợp để gia cố đê biển chịu được nước tràn qua do sóng, triều cường, bão và nước biển dâng

TS. Nguyễn Thanh Bằng

2012-2015

15

Nghiên cứu tính toán, thiết kế buồng hút, bể hút để cải tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trạm bơm vừa và lớn

TS. Đinh Anh Tuấn

2012-2015

16

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác cát đến chế độ dòng chảy, diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác cát hợp lý trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

TS. Phạm Đình

2013-2015

17

Nghiên cứu các giải pháp xả lũ thi công qua đập dâng đang thi công phục vụ cho xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện

PGS.TS. Trần Quốc Thưởng

2013-2015

18

Nghiên cứu cơ chế hình thành và phát triển vùng bồi tụ ven bờ và các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển bền vững kinh tế-xã hội vùng biển Cà Mau

PGS.TS Nguyễn Hữu Nhân

 

19

 

Đỗ Ngọc Ánh

2013-2014

 

III

 

Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

 

1

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo máy bơm sử dụng động cơ 33KW phù hợp đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Nguyễn Quang Minh

2012-02/2014

2

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo bơm hướng trục ngang với kết cấu buồng xoắn kiểu HT3600-5

ThS Đỗ Hồng Vinh

2010-2011

3

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị vớt rác tự động để vớt chất thải trước cửa lấy nước của trạm bơm công suất lớn

ThS Nguyễn Hữu Quế

2010-2011

 

IV

 

Đề tài HTQT theo Nghị định thư

 

1

Nghiên cứu công nghệ ứng phó khẩn cấp cho các trạm thủy điện trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai bất thường

KS. Lê Viết Hùng

2012-2014

2

Hợp tác nghiên cứu các giải pháp thân thiện với môi trường để kiểm soát một số công trình gây hại (mối, kiến, gián) ở đô thị

PGS.TS. Trịnh Văn Hạnh

2013-2015

B

Đề tài, dự án cấp Bộ

 

 

 

I

 

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

 

 

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hóa quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

2011-6/2014

2

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng

ThS Sái Hồng Dương

2011-2014

3

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn, trữ và cấp nước ngọt phục vụ dân sinh kinh tế cho các đảo Hòn tre (Kiên Giang) và Phú Quý (Bình Thuận)

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2012-2014

4

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo độ mặn và thiết kế hệ thống giám sát, cảnh báo xâm nhập mặn trên các hệ thống thủy lợi vùng ven biển đồng bằng sông Hồng

ThS. Nguyễn Quốc Hiệp

2012-2014

5

Nghiên cứu rủi ro tổng hợp (ngập lụt, xói lở, bồi lắng) do lũ, bão đối với cửa sông và ven bờ biển các tỉnh miền Trung và đề xuất các giải pháp giảm thiểu

TS. Trương Văn Bốn

2012-2014

6

Nghiên cứu hoàn thiện và bổ sung một số định mức trong xây dựng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

2012-2014

7

Nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thanh Hải

2012-2014

8

Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng cư dân vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ và đề xuất các giải pháp thích ứng

Ths. Phạm Thị Hoài

2012-2014

9

Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng với BĐKH

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

2012-2014

10

Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS. Nguyễn Phú Quỳnh

2013-2015

11

Nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý nền đất yếu bằng thiết bị trộn đất tại chỗ với chất kết dính vô cơ phục vụ xây dựng công trình thủy lợi

TS. Phùng Vĩnh An

2013-2015

12

Nghiên cứu chế độ thủy động lực và đề xuất giải pháp ổn định lòng dẫn khu vực Quảng Huế sông Vu Gia - Thu Bồn

PGS.TS. Lê Văn Nghị

2013-2014

13

Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế chính sách phù hợp cho hoạt động quản lý khai thác hệ thống công trình Thuỷ lợi vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Ths. Đặng Ngọc Hạnh

2013-2015

14

Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác công trình thủy lợi nhỏ vung.

PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn

2013-2015

15

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm môi trường vùng nuôi ven biển từ Vũng Tàu đến Trà Vinh

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2014-2015

16

Nghiên cứu giải pháp, thiết kế và chế tạo thiết bị để đóng mở cưỡng bức các cửa van tự động đảm bảo chủ động lấy nước trong điều kiện xâm nhập mặn vùng ĐBSCL

ThS. Thái Quốc Hiền

2014-6/2016

17

Nghiên cứu xây dựng khung quản lý tổng hợp lũ một số lưu vực sông điển hình ven biển miền Trung

TS.Nguyễn Đăng Giáp

2014-6/2016

18

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và cơ chế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho một số loại cây trồng cạn giá trị kinh tế cao

ThS Bùi Đức Hà

2014-2015

19

Nghiên cứu đề xuất bộ công cụ dự báo lũ, điều hành hồ chứa và quản lý ngập lụt hạ du lưu vực sông Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

PGS.TS Nguyễn Ngọc Quỳnh

2014-2014

20

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dự báo sóng ven bờ và ngập lụt do sóng tràn, nước biển dâng do sóng thần, siêu bão

PGS.TS Trương Văn Bốn

2014-2014

II

 

Dự án sản xuất thử nghiệm

 

 

 

 

1

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng BTCT và BTCT dự ứng lực ở Đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Doãn Văn Huế

2012-2014

2

Hoàn thiện công nghệ ABR để xử lý và tái xử dụng nước thải phục vụ tưới cho cây trồng

PGS.TS. Lê Thị Kim Cúc

2012-2014

3

Hoàn thiện công nghệ lọc sinh học vật liệu nổi để xử lý nước thải các nhà máy chế biến thủy hải sản quy mô vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

Ths. Lương Văn Khanh

2013-2015

4

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp đặt các van đĩa tự động dải đường kính đến 1500mm, dải áp suất đến 12at dùng cho các công trình thủy lợi và trạm thủy điện

TS. Vũ Chí Cường

2013-2015

5

Hoàn thiện thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tự động vận hành và theo dõi quá trình làm việc cho đập cao su

Ths. Ngô Thị Thanh Nga

2013-2015

6

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, sản xuất tổ hợp bơm và trạm bơm dạng lắp ghép cho Đồng bằng sông Cửu long

Ths. Vũ Mạnh Tiến

2013-2015

7

Hoàn thiện công nghệ bọc phủ vật liệu  tổng  hợp cường độ cao (sợi thủy   tinh   và cacbon) để sửa chữa, gia cố cống dưới đê và đập.

Ths. Nguyễn Chí Thanh

2013-2015

 

III

 

Dự án Môi trường

 

 

 

 

1

Quan trắc và cảnh báo môi trường nước các tỉnh ĐBSCL phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Ths. Lương Văn Khanh

Thường xuyên

2

Quan trắc và cảnh báo môi trường nước hệ thống Bắc Hưng Hải phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

ThS Vũ Quốc Chính

Thường xuyên

3

Đánh giá kết quả công tác xây dựng năng lực bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai tại cộng đồng dân cư cấp làng, xóm, thôn

ThS Tô Việt Thắng

2014-2015

D

Tiêu chuẩn

 

 

1

Công trình Thủy lợi-Tiêu chuản thí nghiệm mô hình vật lý hệ thống sông ngòi

KS. Nguyễn Mai Hoàng

2013-6/2015

2

Tiêu chuẩn thiết kế chế độ tưới nước cho cây trồng

ThS. Lý Hồng Việt

2014-2015

3

Công trình thủy lợi – Quy trình quản lý, vận hành, duy tu công trình kênh mương trong hệ thống thủy nông

ThS. Lý Hồng Việt

2014-2015

4

Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công và nghiệm thu kênh bê tông đúc sẵn kết cấu nhẹ

ThS. Dương Thị Kim Thư

2014-2015

5

Công trình thủy lợi – Quy chuẩn thi công hố móng trong vùng cát chảy

TS. Phan Trường Giang

2014-2015

6

Công trình thủy lợi – Yêu cầu kỹ thuật sử dụng màng chống thấm cho đập đất

TS. Phùng Vĩnh An

2014-2015

8

Định mức công tác lập quy trình bảo trì CTTL

Viện KT

2014-2015

9

Định mức công tác lập quy trình điều tiết hồ chứa nước CTTL

Viện KT

2014-2015

 

Ý kiến góp ý: