TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

22/05/2023
05/2023/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Số, ký hiệu văn bản:

05/2023/TT-BKHCN

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 22/05/2023
Hiệu lực thi hành: 07/07/2023
Trích yếu:

Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Văn bản đính kèm 05/2023/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: