TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

26/06/2017
08/2017/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Số, ký hiệu văn bản:

08/2017/TT-BKHCN

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Bộ trưởng Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/06/2017
Hiệu lực thi hành: 16/08/2017
Trích yếu:

Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản đính kèm 08/2017/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: