TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

30/07/2018
63/2018/TT-BTC
Tên văn bản:

Thông tư của Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Số, ký hiệu văn bản:

63/2018/TT-BTC

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực thi hành: 15/09/2018
Trích yếu:

Hướng dẫn một số điều của NĐ số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Văn bản đính kèm

63/2018/TT-BTC

Ý kiến góp ý: