TextBody

, 01/12/2023

Huy chương 2

Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

30/12/2015
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Tên văn bản: Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Số, ký hiệu văn bản: 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính
Người ký: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/12/2015
Hiệu lực thi hành: 15/02/2016
Trích yếu:

Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Văn bản đính kèm 27_2015_TTLT_BKHCN_BTC.pdf

Ý kiến góp ý: