TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

10/03/2021
02/2021/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Số, ký hiệu văn bản:

02/2021/TT-BKHCN

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 10/03/2021
Hiệu lực thi hành: 25/04/2021
Trích yếu:

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Văn bản đính kèm

02/2021/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: