TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

08/05/2023
02/2023/TT-BKHCN
Tên văn bản:

Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Số, ký hiệu văn bản:

02/2023/TT-BKHCN

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Thứ trưởng Lê Xuân Định
Ngày ban hành: 08/05/2023
Hiệu lực thi hành: 23/06/2023
Trích yếu:

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước

Văn bản đính kèm

02/2023/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: