TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

29/10/2019
10/2019/TT-BKHCN
Tên văn bản: Thông tư số 10/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Số, ký hiệu văn bản: 10/2019/TT-BKHCN
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
Người ký: Thứ trưởng Bùi Thế Duy
Ngày ban hành: 29/10/2019
Hiệu lực thi hành: 13/12/2019
Trích yếu:

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Văn bản đính kèm

10/2019/TT-BKHCN

Ý kiến góp ý: