TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

12/08/2022
12/2022/TT-BTTTT
Tên văn bản:

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Số, ký hiệu văn bản:

12/2022/TT-BTTTT

Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/08/2022
Hiệu lực thi hành: 01/10/2022
Trích yếu:

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Văn bản đính kèm

12/2022/TT-BTTTT

Ý kiến góp ý: