TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

31/12/2021
23/2021/TT-BNNPTNT
Tên văn bản:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Số, ký hiệu văn bản: 23/2021/TT-BNNPTNT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Người ký: Thứ trưởng Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 31/12/2021
Hiệu lực thi hành: 16/02/2022
Trích yếu:

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Văn bản đính kèm

23/2021/TT-BNNPTNT

Ý kiến góp ý: