TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Thư ngỏ của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam GS.TS. Trần Đình Hòa

20/08/2021

Thư ngỏ của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam GS.TS. Trần Đình Hòa gửi toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, người lao động đã và đang công tác tại các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Dưới đây là nội dung toàn văn:

Ý kiến góp ý: