TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Thủ tướng bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20/03/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 19/3/2024 bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoàng Hiệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 08/4/2024.

Trước đó, tại Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 08-04-2019, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đảm nhận các nhiệm vụ gồm:

Chỉ đạo lĩnh vực thuỷ lợi, phòng chống thiên tai bao gồm: Xây dựng, hướng dẫn, giám sát thực hiện chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển thủy lợi; cơ chế, chính sách về quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt; quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai;

Chỉ đạo, triển khai thực hiện các dự án đầu tư công (các Thứ trưởng phụ trách khối chỉ đạo đề xuất chủ trương đầu tư, tham gia các nội dung có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện đối với các dự án cụ thể);

Chỉ đạo đề xuất chủ trương các dự án đầu tư, chỉ đạo việc chuẩn bị, tổ chức thực hiện các dự án ODA, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực: Thủy lợi; phòng chống thiên tai;

Giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo công tác hợp tác quốc tế theo các lĩnh vực được phân công phụ trách;

Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Công tác công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Công tác thống kê. Công tác pháp chế; Chủ tịch Hội đồng giáo dục pháp luật của Bộ;

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ; Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của Bộ; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ; Công tác phân giới cắm mốc biên giới; Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Kông Việt Nam;

Tham gia các Ban Chỉ đạo liên ngành của Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Bộ theo phân công; Theo dõi các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; Công tác xây dựng đảng ở các đơn vị trực thuộc Bộ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo chinhphu.vn

Ý kiến góp ý: