TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Thủy lợi Việt Nam - Khát vọng Việt Nam

29/08/2023

Tiếp nối truyền thống 78 năm, ngành Thủy lợi vươn mình mạnh mẽ, dựng xây những công trình phục vụ đa ngành, đa mục tiêu, vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa cấp nước phục vụ sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Nguồn: nongnghiep.vn

Ý kiến góp ý: