TextBody

, 02/12/2021

Huy chương 2
04/11/2009

Hội nghị Sơ kết các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010

Ngày 25/10/2009, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010. Thứ trưởng, Lê Đình Tiến và nguyên Thứ trưởng Trần Quốc Thắng đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

02/11/2009

Hợp tác Việt- Đức về cấp nước sạch, xử lý nước bẩn và chât thải rắn

Ngày 8-5, tại thành phố Mu-ních (CHLB Đức), Bộ Hợp tác phát triển CHLB Đức (BMZ), Tổ chức đào tạo và phát triển nhân lực (InWent), Bộ Xây Dựng, Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức cuộc hội thảo với chủ đề hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cung cấp nước sạch, xử lý nước và chất thải rắn tại Việt Nam. Tham dự có hơn năm mươi nhà khoa học và cán bộ quản lý của hai nước.