TextBody

, 04/07/2022

Huy chương 2

Tổng hợp một số vấn đề trong thực tế thiết kế bơm hướng trục Ns cao

20/06/2022

Các bơm hướng trục ns cao thường có số vòng quay đặc trưng ns>1000 v/ph. Hầu hết các nước tư bản ít quan tâm nghiên cứu đến bơm ns cao. Các gam bơm thông dụng của Liên Xô cũ trước đây cũng chỉ có ns trong khoảng từ 500 v/ph đến 900v/ph. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu bơm ns cao trong những năm gần đây đã đạt được một số kết quả nhất định. Hầu hết các bơm ns cao này đều tham khảo một số thông số và đặc tính của bơm OP6 với ns=900 v/ph của Liên Xô cũ. Qua phân tích ảnh hưởng của các thông số chính đến đặc tính bơm hướng trục ns cao, tác giả bài báo đã tổng hợp các vấn đề cần lưu ý trong thực tế thiết kế, đồng thời nêu bật các kết quả nghiên cứu bơm ns cao đã đạt được ở nước ta trong những năm gần đây.

1. TỔNG QUAN VỀ BƠM HƯỚNG TRỤC NS CAO VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

1.1. Tổng quan về bơm hướng trục ns cao

1.2. Tổng quan các phương pháp thiết kế bơm hướng trục ns cao

2. CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TRONG THIẾT KẾ BƠM HƯỚNG TRỤC NS CAO

2.1. Các thông số ảnh hưởng chính

2.2. Về đặc tính năng lượng và đặc tính xâm thực

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Thị Bích Ngọc (2012), Máy thủy khí cánh dẫn Bơm ly tâm và bơm hướng trục- Lý thuyết - tính toán - thiết kế, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[2] Lê Danh Liên (2014), Bơm quạt cánh dẫn, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[3] GS.TS Lê Danh Liên, ThS. Nguyễn Quang Minh, KS. Vũ Đình Hưng, ThS. Kiều Tiến Mạnh (2013). “Nghiên cứu thực nghiệm mô hình bơm hướng trục chìm trục ngang tỷ tốc cao (ns=1715v/ph và 2065v/ph)”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy lợi, số 21, trang từ 41 đến 46.

[4] A.A. LOMAKIN, Người dịch: Lê Phu, Lê Duy Tùng, Đặng Xuân Thi (1971), Bơm li tâm và bơm hướng trục, NXB khoa học kỹ thuật.

[5] Đỗ Hồng Vinh (2005), Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu của bánh công tác đến đặc tính làm việc lý thuyết của bơm hướmg trục có ns=1200v/ph, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội.

[6] Phạm Văn Thu (2008), Nghiên cứu quan hệ giữa thông số l/t và số lá cánh bánh công tác z cho bơm hướng trục có số vòng quay đặc trưng từ 1000v/ph-1200v/ph để phục vụ tưới tiêu cho điều kiện cột nước thấp ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội.

[7] Nguyễn Vũ Việt (2004), Nghiên cứu mô hình tua bin hướng trục để mở rộng phạm vi làm việc của tua bin hướng trục cột nước thấp ứng dụng cho các trạm thuỷ điện nhỏ ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Trường ĐHBK Hà Nội.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tổng hợp một số vấn đề trong thực tế thiết kế bơm hướng trục Ns cao

Trương Việt Anh
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đỗ Hồng Vinh
Viện Bơm và Thiết bị thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI