TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình kè bờ sông Sài Gòn đoạn thành phố Thủ Dầu Một

13/09/2023

Một trong những thách thức mà các tỉnh vùng Nam Bộ đang phải đối mặt là tình trạng sạt lở bờ sông và mất ổn định công trình kè xảy ra trên các sông lớn như sông Sài Gòn, Đồng Nai, sông Cửu Long, các tuyến kênh trục đường thủy,… đã và đang ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và ổn định dân sinh, kinh tế, xã hội các khu vực ven sông.

Bài viết giới thiệu kết quả đánh giá an toàn công trình kè bờ sông Sài Gòn đoạn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương theo lý thuyết độ tin cậy nhằm góp phần bổ sung phương pháp và quy trình đánh giá an toàn công trình kè bờ sông, từ đó đề xuất giải pháp nâng cấp sửa chữa để hạn chế các rủi so sạt lở.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. KHÁI QUÁT CÔNG TRÌNH KÈ BỜ SÔNG SÀI GÒN ĐOẠN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

3. NỘI DUNG BÀI TOÁN

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mai Văn Công (2005), Thiết kế công trình theo lý thuyết ngẫu nhiên và phân tích độ tin cậy, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

[2] Trần Quang Hoài (2018), Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ số an toàn và độ tin cậy yêu cầu cho hệ thống đê vùng đồng bằng sông Hồng theo lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro , Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.

[3] Cầm Thị Lan Hương (2020), Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong đánh giá an toàn hồ chứa thủy lợi Việt Nam , Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.

[4] Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Hữu Bảo, Nguyễn Lan Hương (2014), Cơ sở tính độ tin cậy an toàn đập, Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.

[5] Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Bình Dương (2018), Hồ sơ thiết kế sửa chữa nâng cấp công trình kè đường Nguyễn Tri Phương.

[6] Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (2016), Báo cáo đánh giá nguyên nhân sự cố công trình kè đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy đánh giá an toàn công trình kè bờ sông Sài Gòn đoạn thành phố Thủ Dầu Một

Doãn Văn Huế
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: